Harmonieorkest Guy Duijck

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Het Harmonieorkest "Guy Duijck" uit Evergem werd gesticht in 1980. De heer Guy Duijck (°1927 - †2008), erecommandant kapelmeester van de Zeemacht, componist, gewezen docent aan het conservatorium te Gent, gewezen directeur van de stedelijke muziekacademie te Ronse, aanvaardde het peterschap van het "Guy Duijck" Harmonieorkest te Evergem.

Het is de onder meer bedoeling van de harmonie om leerlingen die muziekacademie volgen of gevolgd hebben, samen te laten musiceren. De aanwezigheid van verschillende ervaren muzikanten, conservatoriumstudenten of muziekleraars biedt hierbij een stevige houvast.

Jaarlijks spelen we twee grote concerten waar we tevens ook wat moeilijkere werken brengen:

  • Nieuwjaarsconcert begin Januari in cultuurcentrum "Stroming" te Sleidinge
  • In april elk jaar afwisselend een concert in eigen organisatie of in het kader van de Culturele Veertiendaagse.

Verder spelen we ook elke zomer enkele lichtere concerten zoals in het Huis van Alijn te Gent (elk jaar op 21 juli) en Kouterconcert (op de kiosk tijdens de Zondagse bloemenmarkt). We nemen ook vierjaarlijks deel aan het Provinciaal Tornooi ter bepaling van onze categorie. Soms nemen we ook deel aan de Vlamowedstrijden of organiseren we een dubbelconcert in samenwerking met een andere harmonie of brass-band.

guy duijckImage00004